Ons Onderwijs


Jij bent aan zet, voor je eigen toekomst!

De onderstaande 5 kernwoorden omschrijven kort maar krachtig waar de school voor staat. In de missie en visie staat het wat uitgebreider.

  1. Ontwikkeling
  2. Ondernemend
  3. Onderzoekend
  4. Academische Opleidingsschool
  5. Gezonde school
     
Ontwikkeling; aandacht voor elkaar hebben als mens staat centraal. Je staat er niet alleen voor, we doen het samen.

Ondernemend; een ondernemende omgeving waar de kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs.

Onderzoekend; met een onderzoekende houding sitmuleren wij kinderen het beste uit zichzelf te halen.


Academische Opleidingsschool; de enige academische opleidingsschool in Hoogeveen. Waar elk jaar een praktijkonderzoek plaatsvindt door een vierdejaarstudent van de Katholieke Pabo Zwolle. In de jaren 2016-2019 staat de volgende hoofdvraag centraal: Hoe kunnen wij de leerlingen zelfverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces.

Gezonde School; wij besteden structureel aandacht aan gezond gedrag voor uw kind!