Naam en Situering


 

De RKBS Prof. Titus Brandsma is de enige katholieke school in de omgeving en staat in het centrum van Hoogeveen, vlakbij de R.K. parochiekerk aan de Blankenslaan.
Zij geven ruimte aan ouders en kinderen met andere geloofsovertuigingen mits zij respect hebben voor onze waarden, normen en gewoonten.
De missie van onze stichting Catent is dan ook: Talenten van mensen "waardeN-vol" ontwikkelen.
Het strekt zich uit over dire met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven.

Leren:
Als methode gebruiken we voor levensbeschouwelijke vorming de methode Trefwoord. De methode begint elke morgen met een leuk gedicht, spel, lied een Bijbelverhaal of spiegelverhaal.

Leven:
Er wordt hierbij uitgegaan van de belevingswereld van het kind, dus over situaties die de kinderen dagelijks meemaken. Denk aan een thema zoals 'samen leven' of 'veel en weinig'.

Samenleven:
Onze school heeft goede contacten met de parochie en deze komen o.a. tot uiting in de verschillende vieringen: Opening en Sluiting van het schooljaar en de Kerstviering.
Ook werken we als school intensief samen met onze buren; het verzorgingscentrum 'Olde Kinholt'. Mooie voorbeelden zijn hiervan de jaarlijkse pannenkoekendag met groep 7, voorleesochtenden, St. Maarten lopen, spelletjes ochtend groep 8 etc.


De school dankt haar naam aan pater Titus Brandsma, een pater van de orde der Karmelieten. Deze pater is van grote betekenis geweest in zijn diepgelovige houding tegenover de onderdrukking van de menselijke vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. In zijn leven was Titus een man die opkwam voor vrede en verdraagzaamheid.

Hij werkte o.a. aan het inhalen van een intellectuele- en scholingsachterstand van velen en streefde naar gelijkheid van onderwijs voor iedereen.


 

 


Foto: R.K. Kerk Hoogeveen
 

Catent


Onze school maakt deel uit van de stichting Catent.

Deze stichting vormt het bevoegd gezag voor 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs. (Facet en de Vonder)

De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Catent staat voor “ontwikkelen met passie”.


 Voor meer informatie:
 www.catent.nl