Oudervereniging (OV)Iedere ouder wordt door het inschrijven van zijn of haar kind, lid van de oudervereniging.
Doel van de oudervereniging is de bevordering van de samenwerking tussen alle geledingen van de school en de ouders, in het licht van opvoeding en vorming van de kinderen.

De oudervereniging bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 leden en wordt samengesteld uit en door ouders, door middel van de verkiezing op de ledenvergadering aan het begin van elk schooljaar. 

De oudervereniging heeft een representatieve functie, dat wil zeggen vertegenwoordiging van ouders in contacten met het schoolteam, de schooladviescommissie en de medezeggenschapsraad. Tevens heeft de oudervereniging contacten met overkoepelende organen.

Daarnaast heeft de oudervereniging een assisterende- en organiserende functie, d.w.z (mede)organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen van het team. Andere taken zijn: Ouders betrekken bij school zaken, op een positief kritische manier meedenken met en vragen stellen aan de directeur en team over onderwerpen die de oudervereniging aangaan.

De leden van de oudervereniging zijn: