Tussentijdse schoolopvang (TSO)Het overblijven tussen de middag wordt door de overblijfcommissie geregeld. De coördinator van de TSO is Natascha Jonkman. U kunt haar bereiken op tsocoordinatortbschool@gmail.com

We maken bij het overblijven gebruik van ouders, die de zorg van uw kind gedurende het overblijven van u en de leerkracht overnemen. Deze ouders hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn gecertificeerd.

Tijdens het overblijven eten de kinderen met de overblijfouder in hun eigen lokaal. Na het eten gaan ze bij goed weer buiten spelen en bij slecht weer spelen we uiteraard binnen.

De overblijfouders houden zowel buiten als binnen toezicht.

De planning en financiële afwikkeling gaat middels de TSO assistent. Middels een brief zult u worden geïnformeerd hoe u zich hier kunt registreren.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze overblijfbrochure.